activity

ข่าวสารความรู้กับ ICB

สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล คืออะไร?

สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล คือบริการเพื่อออกหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประมูลราคา สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมประมูลงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยให้สินเชื่อตามมูลค่าหลักประกันซอง เพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูลและหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์  (Bid Bond & E-Bidding) เพื่อใช้ในการประมูลงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement) เปิดโอกาสให้คุณสามารถยื่นซอง ประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีอยู่ตลอดได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกัน เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้ธุรกิจคุณ

สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล ดีอย่างไร?

  • สะดวกในการขอค้ำประกัน ได้รับการค้ำประกันอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนง่าย ไม่ยุ่งยาก  ทราบผลภายใน 3 วัน ทำให้ไม่พลาดการประมูลงานที่ต้องการค้ำประกันอย่างเร่งด่วน
  • รองรับผู้ประกอบการที่ต้องการประมูลงานผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement) ให้ผู้ประกอบการนำหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ไปยื่นต่อผู้รับหนังสือค้ำประกัน และพร้อมสนับสนุนเงินทุนให้เพียงพอสำหรับดำเนินงานส่งมอบโครงการของท่านได้อย่างไม่มีสะดุดหลังจากที่ประมูลงานได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของบริษัท
  • ช่วยเพิ่มโอกาสแข่งขันของธุรกิจท่านให้สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
  • ไม่ต้องวางเงินสดเต็มจำนวนของมูลค่าหนังสือค้ำประกันซองเหมือนกับธนาคาร คุณจึงสามารถบริหารเงินสดได้ ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการเปิดวงเงิน คุณสามารถเก็บหลักทรัพย์ที่มีไปใช้ในการเปิดวงเงินกับธนาคารหรือไว้ใช้ในกรณีอื่น ๆ
  • คิดค่าธรรมเนียมรายเดือนตามระยะเวลาของการใช้หนังสือค้ำประกันซอง
  • ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้สินเชื่อแก่ SME ที่ทำงานกับราชการมายาวนาน เราจึงเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement) ของหน่วยงานราชการ ตลอดจนเข้าใจกระบวนการทำงานของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เป็นอย่างดี เราจึงพร้อมให้คำปรึกษาเสมือนเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่ของเราจะคอยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาทุกขั้นตอน
  • สามารถต่อยอดไปใช้สินเชื่ออื่นๆ ของ ICB ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุน (Project Backup Finance)  สินเชื่อ Leasing & Hire Purchase และบริการรับซื้อหนี้ทางการค้า (Factoring) เป็นต้น

สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล เหมาะกับใคร

  • ผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นซองประมูลกับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
  • ผู้ที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับคู่แข่ง

ขั้นตอนสินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล (Bidbond)

ในกรณีที่ท่านไม่เคยใช้วงเงินกับ ICB ท่านสามารถยื่นสมัครสินเชื่อได้โดยมีขั้นตอนการพิจารณา 3 วัน นับจากวันที่ท่านยื่นเอกสารครบถ้วน กรณีที่ท่านมีวงเงินกับ ICB อยู่แล้ว ท่านสามารถยื่นขอออกหนังสือค้ำประกันซองประมูลได้ทันที โดยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 วัน

Copyright © 2020 บริษัท ไอ ซี บี ธุรกิจเงินตราสาร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)