“ไฟเขียวกิจการร่วมค้า ICB & G ลงทุนเขตศก.ตาก 50 ปี”

ไฟเขียวกิจการร่วมค้า ICB & G ลงทุนเขตศก.ตาก 50 ปี

ไฟเขียวกิจการร่วมค้า ICB & G ลงทุนเขตศก.ตาก 50 ปี

 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบผลการคัดเลือกให้กิจการร่วมค้า ไอซีบีแอนด์จี ตาก อินดัสเทรียล พาร์ก เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ท้องที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ 1,067 – 2 – 27.7 ไร่ ระยะเวลา 50 ปี โดยกิจการร่วมค้า ไอซีบีแอนด์จี ตาก อินดัสเทรียล พาร์ก เป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมมูลค่าโครงการ ประมาณ 830 ล้านบาท

แบ่งการพัฒนาพื้นที่เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.พื้นที่อุตสาหกรรม (Factory Zone) ขนาดพื้นที่รวม 610 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57 ประเภทกิจการ เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ อาหาร และเกษตรแปรรูป โลจิสติกส์และคลังสินค้า

2.พื้นที่ส่วนกลาง (Amenity Core Zone) ขนาดพื้นที่รวม 87 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8 เช่น สำนักงานผู้ลงทุนและบริษัทต่าง ๆ หน่วยงานราชการ ศูนย์การค้าชายแดน ศูนย์การประชุม

3.พื้นที่สีเขียว (Green Space) ขนาดพื้นที่รวม 370 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 เช่น พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ (Training Center) สวนสาธารณะ โครงข่ายถนน

ทั้งนี้ กิจการร่วมค้า ไอซีบีแอนด์จี ตาก อินดัสเทรียล พาร์ก ได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทน (ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า) ให้แก่ทางราชการจำนวน 321 ล้านบาท สูงกว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด 54,107,687 บาท (ขั้นต่ำกำหนด 266,892,313 บาท/50 ปี หรือ 250,000 บาท/ไร่/50ปี) รวมทั้งชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ 36,000 บาท/ไร่/ปี และปรับปรุงอัตราค่าเช่า ร้อยละ 15 ทุก 5 ปี

https://www.prachachat.net/economy/news-427811

1 thought on ““ไฟเขียวกิจการร่วมค้า ICB & G ลงทุนเขตศก.ตาก 50 ปี””